U bevindt zich hier: Home Agrarisch zakelijk & privé

Kavelruil op de Veluwe maakt doorstart

In de afgelopen jaren heeft de Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland zich ook op de Veluwe actief ingezet voor onderlinge kavelruil om de landbouwstructuur te verbeteren.
In de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Harderwijk, Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Rheden hebben de kavelruilcommissies, samen met de kavelruilcoördinatoren Henk Noppers, Ben Hiddink, Otto Hofenk en Henk Achterkamp, zich met succes ingezet voor onderlinge ruilingen. De provinciale stichting en de plaatselijke kavelruilcommissies zijn in het afgelopen jaar opgeheven en daarmee is ook dit werk in dit gebied beëindigd.
 
Recent is een nieuwe stichting kavelruil opgericht, genaamd “Stevig” (Stichting Effectief Verkavelen In Gelderland) die zich bezig wil gaan houden met het planmatig coördineren, voorbereiden en uitvoeren van verkavelingsprojecten met een omvang van > 400 ha, en het adviseren en ondersteunen bij kleinere projecten. Onze ervaring van de afgelopen jaren is, dat met name de kleinere kavelruilprojecten op de Veluwe met succes zijn afgerond.
In overleg met de “Stevig” is besloten om de mogelijkheden van vrijwillige kavelruil voor kleinere projecten nu ook op de Veluwe weer voort te zetten. Concreet betekent dit dat de vier kavelruilcoördinatoren weer beschikbaar zijn voor het opzetten en uitvoeren van vrijwillige kavelruilen in hun eigen werkgebied.
 
Met kavelruil worden verschillende maatschappelijke doelen gerealiseerd. Belangrijkste doel is het verbeteren van de landbouwstructuur. Vergroting van huiskavels biedt meer mogelijkheden voor weidegang voor het melkvee. Het samenvoegen en dichterbij leggen van veldkavels leidt niet alleen tot tijdwinst, maar is ook kostenbesparend.
Minder landbouwverkeer levert bovendien winst op voor de verkeersveiligheid en het milieu. Daarnaast kan een bijdrage worden geleverd aan natuurontwikkeling en verbetering van de waterkwaliteit.
De provinciale subsidie is nu beperkt tot de kosten van de notaris en het kadaster. Dat betekent dat voor het bemiddelende werk van de coördinatoren kosten in rekening worden gebracht bij de deelnemers. De vier collega's coördinatoren in de aansluitende gebieden werken onderling nauw samen om tot een optimale dienstverlening op de Veluwe te komen. Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in deze gebieden samen met de plaatselijke kavelruil commissies. Dat geldt ook voor de samenwerking met de plaatselijke notariskantoren en andere dienstverleners in deze sector. In deze jaren is er bijna 3.000 ha grond via vrijwillige kavelruil van eigenaar veranderd door onze gezamenlijke coördinatie.
Omdat de ontwikkelingen in de agrarische sector onverminderd doorgaan zijn wij er van overtuigd dat er behoefte is en blijft aan kavelruil in de landbouw. Met dit initiatief willen wij daar op in spelen en zo een bijdrage leveren aan een optimale agrarische sector op de Veluwe en, waar mogelijk, dienen van andere maatschappelijke doelen.

Agrarische zaken & privé

Op agrarische bedrijven lopen bedrijf en privé meestal volledig door elkaar heen. Partners die meewerken. Inkomsten die geďnvesteerd worden in het bedrijf. Complexe regelgeving, zowel vanuit Nederland als vanuit Europa. Hoe zorgt u voor een juridisch goede afstemming? Zodanig dat zowel uw bedrijf als uw privésituatie daarin kan floreren. Een goede afstemming van al die regels is bittere noodzaak. Huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen, alles hang met alles samen. In deze rubriek geven wij u daarvan een indruk.

Bedrijf en gezin lopen in elkaar over

Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond. In agrarische bedrijven lopen familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar over. Die komen tot uitdrukking in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten, erfrecht, maatschapscontracten, opvolgingsvraagstukken en geleidelijke vermogensoverdracht (estate planning).

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Loading...